Privatumo politika

Ši Privatumo politika kartu su Rosess.lt tinklapio naudojimo taisyklėmis reglamentuoja Jūsų naudojimąsi Rosess.lt interneto svetaine.

Ši Privatumo politika netaikoma jokioms trečiųjų šalių programoms, paslaugoms ar interneto svetainėms, net jei jomis naudojatės / gaunate prieigą prie jų Rosess.lt nurodytomis priemonėmis. Ši Privatumo politika netaikoma informacijai, kurią teikia ar renka trečiosios šalys. Kai ši Privatumo politika netaikoma, prieš pateikdami savo asmens duomenis, turėtumėte perskaityti privatumo politiką ir susijusias sąlygas, paskelbtas atitinkamoje interneto svetainėje ar programoje, kuria naudojatės, ar kuri taikoma kitoms paslaugoms, kuriomis naudojatės.

Šioje privatumo politikoje pateikiama informacija apie tai kaip renkame, naudojame, saugome ir tvarkome Jūsų asmens duomenis, todėl atidžiai perskaitykite šią Privatumo politiką prieš pradedant naudotis Rosess.lt paslaugomis. Registruodamiesi ar kitaip naudodamiesi Rosess.lt interneto svetaine turite patvirtinti, kad perskaitėte ir supratote šią Privatumo politiką. Jeigu Jūs nesutinkate su šia Privatumo politika rekomenduojame nesinaudoti Rosess.lt interneto svetaine.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Morta Mikutytė, veikianti pagal individualios veiklos pažymą nr. 717146, veikianti Tauragėje, kontaktinio telefono Nr. +370 654 98247, el. pašto adresas: info@rosess.lt (toliau – Rosess.lt arba mes).

  1. KOKIAIS TIKSLAIS IR KOKIUS ASMENS DUOMENIS MES RENKAME?

Mes renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų asmens duomenis, kurie yra pakankami ir būtini pasiekti tikslus, dėl kurių jie tvarkomi.

  1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

2.1. Prekių pirkimas ir Jūsų užsakymų vykdymas.

Mes renkame Jūsų asmens duomenis, kad galėtume priimti, administruoti ir įvykdyti Jūsų prekių užsakymus, įskaitant (bet neapsiribojant) apdoroti mokėjimus, pristatyti prekes, priimti grąžinimus, išrašyti sąskaitas, bendrauti su Jumis su užsakymu ir jo vykdymu susijusiais klausimais, juos nagrinėti ir spręsti ir kt.

2.2. Rosess.lt Paslaugų teikimas

Mes renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis, kad galėtume suteikti Jums paslaugas ir funkcijas pagal Rosess.lt naudojimosi taisykles ir/ar Jūsų pasirinkimus.

Registracija, Jūsų asmeninės Rosess.lt paskyros administravimas ir su paskyra susijusių paslaugų teikimas

2.2.1 Registruodamiesi ir susikurdami savo asmeninę Rosess.lt paskyrą, Jūs galite apsipirkti daug greičiau ir patogiau, matyti savo pirkimų istoriją, valdyti savo duomenis ir pasirinkimus, o taip pat naudotis tik registruotiems klientams teikiamomis Rosess.lt paslaugomis.

2.2.2. Turinio suasmeninimas ir rekomendacijos

Kad naršyti ir apsipirkti Jums būtų dar patogiau ir greičiau, o pateikiamas turinys atitiktų Jūsų poreikius, mes Rosess.lt interneto svetainėje ir (ar) mobiliojoje aplikacijoje rekomenduojame Jums produktus, paslaugas, funkcijas ir pateikiame turinį, kurie gali Jums būti aktualūs.

Tam, kad galėtume kuo geriau Jus pažinti ir pateikti Jums išties aktualų turinį, mes tvarkome toliau nurodytus Jūsų duomenis.

2.2.3. Kitų Rosess.lt Paslaugų ir funkcijų teikimas

Mes savo Klientams siūlome platų spektrą naudingų paslaugų ir funkcijų, kurių teikimui būtina tvarkyti tam tikrus Jūsų duomenis.

Kai Rosess.lt paslaugomis ir funkcijomis naudojatės kaip registruotas vartotojas, mes Jūsų pasirinkimus ir duomenis, jei tokie pateikiami, paprastai išsaugome ir susiejame su Jūsų asmenine paskyra ir kitais mūsų tvarkomais Jūsų duomenimis.

Tam tikrų paslaugų neatskiriama dalimi yra elektroninių ar kitų pranešimų siuntimas (pvz. pranešimai apie paliktą pirkinių krepšelį). Siųsdami tokius paslaugos pranešimus, mes taip pat naudojame Jūsų kontaktinius duomenis, pvz. el. pašto adresą. Daugeliu atvejų mes suteikiame Jums galimybę paslaugų pranešimų atsisakyti, nustatant atitinkamus pasirinkimus savo paskyroje ir/arba spustelint atsisakymo nuorodą elektroniniame laiške, o Jums atsakius pranešimo, mes išsaugome duomenis apie Jūsų pranešimų pasirinkimus.

Asmens duomenų tvarkymo šiame punkte paminėtais tikslais teisiniu pagrindu yra Rosess.lt naudojimosi taisyklės arba, atskirais atvejais, – Jūsų sutikimas, kurį suteikiate konkliudentiniais veiksmais, naudodamiesi atitinkama paslauga ar funkcija.

Asmens duomenis šiame punkte paminėtais tikslais saugome tol, kol jie yra reikalingi atitinkamai paslaugai ar funkcijai suteikti ir/ar tol, kol Jūs ta paslauga ar funkcija naudojatės.

2.3. Tiesioginė rinkodara ir kiti rinkodaros veiksmai

2.3.1. Bendrieji ir suasmeninti tiesioginės rinkodaros pranešimai

Rosess.lt Jūs galite prenumeruoti naujienlaiškius, informaciją apie Rosess.lt naujienas, akcijas, nuolaidų kodus ir loterijas, taip pat specialiai Jums pagal Jūsų pirkimo ir naršymo istoriją pritaikytus pasiūlymus.

2.3.2. Kiti internetinės rinkodaros veiksmai

Rosess.lt interneto svetainėje mes galime naudotis Google, Adform ir kitų internetinių reklamų teikėjų paslaugomis. Paprastai reklamos tiekėjai, kaip savarankiški asmens duomenų valdytojai, slapukų ir panašių technologijų pagalba renka Jūsų naršymo Rosess.lt interneto svetainėje duomenis, kad galėtų pateikti Jums aktualią interneto reklamą Rosess.lt, kitose interneto svetainėse ir/ar kituose internetinės reklamos kanaluose (socialiniuose tinkluose, mobiliosiose programėlėse, interneto paieškos sistemose ir pan.).

Jūsų naršymo duomenys Rosess.lt interneto svetainėje reklamos tikslais yra renkami ir tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, kurį galite pateikti arba atšaukti sutikdami su tiksliniais (komerciniais) slapukais arba juos atmesdami.

2.4. Jūsų prašymų ir kitų užklausų nagrinėjimas

Kai kreipiatės į mus dėl pagalbos, užduodate mums klausimus, pateikiate mums prašymus, atsiliepimus, skundus ir pan., Jūs paprastai pateikiate mums savo asmens duomenis.

Jūsų duomenis mes naudojame tam, kad galėtume tinkamai ir objektyviai išnagrinėti Jūsų prašymą ar kitą užklausą, suteikti Jums reikiamą informaciją, atsakyti į Jūsų klausimus, išspręsti Jūsų prašymus ar reikalavimus. Jūsų prašymų, reikalavimų ir kitų užklausų duomenis mes taip pat galime naudoti tikslu apginti savo teises ir teisėtus interesus, jeigu dėl Jūsų prašymo, reikalavimo ar kitos užklausos būtų inicijuotas teisinis ginčas ar atsirastų tokio ginčo tikimybė.

2.5. Analitika ir statistika veiklos analizės, vystymo ir gerinimo tikslu

Norime, kad naudotis Rosess.lt interneto svetaine būtų kuo paprasčiau ir patogiau, mūsų paslaugos Klientams būtų aktualios ir naudingos, o klientų patirtis būtų kuo geriausia. Todėl, siekdami vystyti ir gerinti savo veiklą, nuolat analizuojame, kaip Klientai naudojasi Rosess.lt interneto svetaine ir tvarkome toliau nurodytus duomenis.

Svarbu paminėti, kad vykdydami analitiką ir statistiką mes tvarkome nepersonalizuotus subendrintus duomenis ir netvarkome Jūsų kontaktinės ar kitokios Jus individualizuojančios informacijos. T.y., analitiniai ir statistiniai duomenys neleidžia identifikuoti konkretaus vartotojo, nėra susiejami su kitais identifikuoto vartotojo duomenimis ir nejungiami į duomenų rinkinius pagal konkretų vartotoją.

Rosess.lt interneto svetainėje mes galime naudotis Google Analytics ir/ar kitų svetainės analitikos paslaugas teikiančių tiekėjų įrankiais. Google Analytics ir kiti analitikos įrankiai naršymo duomenis renka slapukų ir panašių technologijų pagalba. Visgi, paprastai Google Analytics ir/ar kitų analitikos įrankių slapukai Rosess.lt veikia kaip pirmos šalies, t.y. mūsų pačių kontroliuojami slapukai.

Rosess.lt interneto svetainės lankymo ir naudojimo analitinius ir statistinius duomenis mes renkame ir naudojame tik Jūsų sutikimo pagrindu, tikslu vertinti mūsų paslaugų ir/ar rinkodaros kampanijų našumą ir priimti svarbius veiklos vystymo bei tobulinimo sprendimus, tokius, kaip Rosess.lt prekių asortimento formavimas, paslaugų vystymas, interneto svetainės ir mobiliosios aplikacijos tobulinimas. Visgi, jeigu Jūs prieštarautumėte analitinių slapukų diegimui, galite juos atmesti savo interneto naršyklėje.

  1. AR GALIU NESUTIKTI, KAD MANO ASMENS DUOMENYS BŪTŲ TVARKOMI IR NAUDOTIS ROSESS.LT INTERNETO SVETAINE IR MOBILIĄJA APLIKACIJA?

Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kurių tvarkymas grindžiamas Jūsų sutikimu. Pavyzdžiui, Jūs galite nesutikti, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, bet kuriuo metu atsisakydami tokių rinkodaros pranešimų.

Visgi, kai asmens duomenys tvarkomi siekiant sudaryti ar įvykdyti sutartį (pvz. Jūsų pirkimo užsakymą), Jūs negalėtumėte pateikti pirkimo užsakymo arba pasinaudoti atitinkama Paslauga, jeigu nepateiktumėte atitinkamų asmens duomenų arba neleistumėte jų tvarkyti.

  1. KAM PERDUODAMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?

Siekdami pateikti Jūsų prašomas prekes ir suteikti paslaugas, mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis trečiosiomis šalimis. Perduodame tik tokius Jūsų asmens duomenis, kurie yra būti siekiant tinkamai įvykdyti Jūsų pirkimo užsakymą ir/ar suteikti atitinkamą paslaugą.

Jūsų asmens duomenys yra perduodami paslaugų teikėjams. Jūsų asmens duomenys perduodami paslaugų teikėjams, tokiems kaip pristatymo įmonės. Šie asmenys veikia kaip Rosess.lt duomenų tvarkytojai, yra kruopščiai atrenkami ir tvarkydami asmens duomenis privalo laikytis duomenų tvarkymo sutartyje ar kitu būdu Rosess.lt pateiktų nurodymų ir reikalavimų.

Teisinio proceso ir kitais įstatymuose numatytais atvejais Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti valstybės institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų. Jūsų asmens duomenys perduodami už EEE ribų, jei tenkinamos šios sąlygos:

– duomenys perduodami tik mūsų patikimiems partneriams užtikrinantiems mūsų paslaugų Jums teikimą, ir

– su tokiais partneriais yra pasirašytos duomenų tvarkymo sutartys pagal Europos Komisijos patvirtintas standartines duomenų tvarkymo sąlygas, kuriomis jie užtikrina Jūsų asmens duomenų saugumą pagal įstatymų reikalavimus, arba

– Europos Komisija yra priėmusi sprendimą dėl valstybės, kurioje yra įsisteigęs mūsų partneris, tinkamumo, t.y. yra užtikrinamas tinkamo lygio saugumas.

  1. KIEK LAIKO SAUGOME ASMENS DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek laiko, kiek yra būtina siekiant konkrečių tikslų, kuriais duomenys yra surinkti.

Duomenų saugojimo terminai pagal atskirus duomenų tvarkymo tikslus yra detalizuoti šios Privatumo politikos 2 skirsnyje.

Ilgesnis, nei nustatyta Privatumo politikoje, asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:

– esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;

– Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;

– jeigu duomenys būtini Rosess.lt interneto svetainės saugumui užtikrinti, pvz. pastebėjus įtartinus lankytojo ar Kliento veiksmus ir pan.;

– esant kitiems specialiems teisės aktuose numatytiems pagrindams, sąlygoms ar atvejams.

  1. KAIP GALIU KEISTI/TIKSLINTI SAVO ASMENS DUOMENIS?

Jeigu pastebėjote, kad Jūsų asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs ir norite Juos pakeisti ar patikslinti tai galite padaryti šiais būdais:

– asmeninės paskyros skiltyje „Redaguoti profilį“;

– susisiekdami su mumis el. paštu info@rosess.lt.

  1. AR GALIU REIKALAUTI, KAD IŠTRINTUMĖTE MANO ASMENS DUOMENIS?

Jūs turite teisę prašyti, kad nebetvarkytume Jūsų asmens duomenų ir juos panaikintume, esant bent vienai iš šių aplinkybių:

– asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;

– Jūs atšaukiate sutikimą, kuriuo buvo grindžiamas duomenų tvarkymas ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis;

– Jūsų asmens duomenys tvarkomi neteisėtai;

– Jūs pateikėte prieštaravimą, kad asmens duomenys būtų tvarkomi mūsų teisėto intereso pagrindu ir Jūsų interesai konkrečiu atveju yra viršesni.

Apgailestaujame, tačiau Jūsų asmens duomenys nebus panaikinti iš mūsų duomenų bazės, jei gavę Jūsų prašymą nustatysime, kad:

– Jūsų asmens duomenys yra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai dėl kurių jie buvo surinkti ar tvarkomi;

– Jūs nesate atšaukęs sutikimo dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, kai duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu;

– Duomenų tvarkymas yra būtinas dėl mūsų teisėtų interesų ir Jūsų interesai nėra viršesni;

– Jūsų duomenis būtina tvarkyti dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo;

– Tvarkyti Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja taikomi Europos sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai.

Prašymą dėl Jūsų asmens duomenų ištrynimo Jūs galite pateikti šiais būdais:

– susisiekdami su mumis el. paštu: info@rosess.lt.

Jeigu norite ištrinti savo asmeninę Rosess.lt paskyrą, tą galite padaryti savarankiškai, paskyros skiltyje „Redaguoti profilį“ – „Paskyros pašalinimas“.

  1. AR GALIU APRIBOTI TEISĘ TVARKYTI MANO ASMENS DUOMENIS?

Jūs turite teisę apriboti mums galimybę tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Jums apribojus Jūsų asmens duomenų tvarkymą mes su Jūsų asmens duomenimis nebeatliksime jokių veiksmų išskyrus asmens duomenų saugojimą. Asmens duomenų tvarkymą Jūs galite apriboti esant bent vienai iš šių aplinkybių:

– Jūsų asmens duomenys yra netikslūs (asmens duomenų tvarkymo veiksmai šiuo atveju bus apriboti iki duomenų tikslumo patikrinimo);

– Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, tačiau nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti;

– Rosess.lt nebereikia Jūsų asmens duomenų nustatytais tikslais, tačiau reikalingi Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;

– Jūsų asmens duomenys tvarkomi Jums prieštaraujant dėl tokio asmens duomenų tvarkymo (duomenų tvarkymas bus apribojamas šiuo pagrindu iki kol bus patikrinta, ar priežastys dėl kurių mes tvarkome Jūsų asmens duomenis yra viršesnės už Jūsų).

Apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą Jūs galite susisiekdami su mumis el. paštu: info@rosess.lt.

  1. KAIP GALIU PATEIKTI PRAŠYMĄ DĖL SAVO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO?

Su jūsų asmens duomenimis susijusius prašymus galite pateikti susisiekdami su mumis el. paštu: info@rosess.lt.

Savo sistemoje Jūsų identifikaciją atliekame pagal Jūsų elektroninio pašto adresą. Pateikdami mums prašymą vienu iš nurodytų būdų visada nurodykite savo elektroninio pašto adresą dėl kurio atžvilgiu sukauptos informacijos jis teikiamas. Jums nenurodžius elektroninio pašto, arba jam nesutapus su prašymą pateikusio asmens elektroninio pašto adresu, neturėsime galimybės Jūsų tinkamai identifikuoti ir pateikti Jūsų prašomos informacijos ar įgyvendinti Jūsų prašymo.

Jūsų patogumui, prašymų formas galite rasti prisijungęs prie savo asmeninės paskyros profilio redagavimo aplinkoje.

Jeigu manote, kad Jūsų teisės yra pažeistos, dėl savo teisių gynimo galite kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją.

  1. SLAPUKAI

Interneto svetainėje mes naudojame slapukus ir panašias technologijas (toliau bendrai – Slapukai). Slapukai nesukelia jokios žalos Jūsų kompiuteriui ar įrenginiui. Jie padeda mums užtikrinti mūsų interneto svetainės veikimą, funkcionalumą, suteikti Jums Rosess.lt paslaugas, rinkti analitinę ir statistinę naršymo svetainėje informaciją, vykdyti reklamą ir rinkodarą.

ACCOUNT
Norų sąrašas
Norų sąrašas
Prisijungti
Slaptažodžio grąžinimas

Pamiršote slaptažodį? Įveskite vartotojo vardą arba el.pašto adresą. Į el.pašto dėžutę gausite nuorodą naujam slaptažodžiui susikurti.

PIRKINIŲ KREPŠYS 0